OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Filters

hide/display content

Currently Used Filters

Remove
filtered Subject language: Achang
Sort Results By:
Narrow Results By:
view more...
56
Yes
2
No
view more...
view more...
view more...
view more...
view more...

Main Content

« First • Previous • NextLast »
Results: *RSS*
Showing hits 1 - 50 out of 58  
Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project.
Xiang Minfang; Shixuan Xu (researcher). 2006-05. Shixuan Xu.
Shi Zeying (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Minhao (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-04. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher); Xiang Zixing (consultant). 2006-03. Shixuan Xu.
Xiang Minyuan (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-02. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-04. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-04. Shixuan Xu.
Shi Zeying (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-05. Shixuan Xu.
n.a. 2020. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-03. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Shixuan Xu (depositor). 2006-05. Shixuan Xu.
Dai, Qingxia. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i.
Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-04. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Qingchun (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Minhao (consultant); Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-04. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-03. Shixuan Xu.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-03. Shixuan Xu.
n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Minhao (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Qingfan (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Qingfan (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Minyuan (consultant); Xiang Minfang; Shixuan Xu (researcher). 2006-05. Shixuan Xu.
Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2020-07-12. The LINGUIST List (www.linguistlist.org).
n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Qingfan (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (depositor); Shixuan Xu (researcher). n.d. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Qingfan (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Shixuan Xu (depositor). 2006-05. Shixuan Xu.
Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Minhao (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-04. Shixuan Xu.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Qingchun (consultant). 2006-02. Shixuan Xu.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Minyuan (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-02. Shixuan Xu.
Qingxia, Dai; Zhichao, Cui. 1985. Minzu Chubanshe.
Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-04. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (depositor); Shixuan Xu (researcher). n.d. Shixuan Xu.
Xiang Qingfan (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-05. Shixuan Xu.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Minyuan (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-02. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Minhao (consultant). 2005-04. Shixuan Xu.
Xiang Minhao (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2005-04. Shixuan Xu.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-03. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Minhao (consultant). 2005-04. Shixuan Xu.
Xiang Minyuan (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-05. Shixuan Xu.
Dai, Qingxia; Cui, Zhichao. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu.
Xiang Qingchun (consultant); Xiang Zixing (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-02. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher); Xiang Minhao (consultant). 2005-05. Shixuan Xu.
Shixuan Xu (researcher). n.d. Shixuan Xu.
n.a. 2018. SIL International.
Xiang Zixing (consultant); Xiang Qingchun (consultant); Shixuan Xu (researcher). 2006-03. Shixuan Xu.
« First • Previous • NextLast »