OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Filters

hide/display content

Currently Used Filters

Remove
filtered Date: 2010 - 2019
Remove
filtered License: CC by-nc-sa
Remove
filtered Language family: Mon-Khmer
Remove
filtered Country: Laos
Remove
filtered Sort: Id (ascending)
Remove
filtered Browse: Contributor
Narrow Results By:
170
Khmu
view more...
170
Khmu
28
Lao
view more...
view more...
hide/display content

Contributor

Currently Browsing Contributor
view more...
170
Khmu
22
Laos
view more...
170
Khmu
view more...

Main Content

sorting alphabetically
Contributor*RSS
Sort: 
 
Aay Phuy ‎(1)
Ay 'mèèng ‎(2)
Ay Bun ‎(2)
Ay Cham ‎(1)
Ay Ko ‎(2)
Ay Leuan ‎(2)
Ay man ‎(2)
Ay Nhouan ‎(3)
Ba Nho/Gno ‎(3)
Ban ‎(8)
Bua Si ‎(1)
Cha Khoun ‎(4)
Cha Nhi ‎(1)
Chôm ‎(6)
Ferlus, Michel ‎(all 213)
Kham Hou ‎(1)
Kham Lék ‎(1)
Kham Mi ‎(2)
Kham Phon ‎(1)
Khăm ‎(4)
Khăm pai ‎(4)
Khăm sa mon ‎(4)
Kvay ‎(2)
Ma' Mouan ‎(10)
Ma' Nhi' ‎(1)
Ma' Su' ‎(1)
Nay Chieng ‎(2)
Nay Hing ‎(1)
Nay La (lo) ‎(2)
Nay Mao ‎(2)
Nhe' ‎(1)
Nou Thieng ‎(1)
Nén ‎(1)
Nôn ‎(1)
On ‎(1)
Ouan ‎(1)
Pho Bun Can ‎(4)
Pho Khammay ‎(1)
Pho Khén ‎(1)
Pho La ‎(1)
Pho Noy ‎(1)
Pho Tong ‎(2)
Pho Tèèm ‎(1)
Phu ‎(8)
Raw, Kam ‎(2)
Sao Koun ‎(2)
Sao Rang ‎(1)
Sao Thieng ‎(2)
Sèn Boun ‎(5)
Sèn Kavang ‎(3)
Sèn Sali ‎(1)
Sèèn Sali ‎(1)
Són ‎(10)
Ta' Hing ‎(1)
Ta' Hong ‎(2)
Ta' Kén ‎(1)
Ta' Mot ‎(1)
Ta' Pom ‎(3)
Ta' Seu ‎(8)
Ta' Séén ‎(11)
Ta' Van ‎(2)
Thao Kong ‎(1)
Thao Lék ‎(1)
Thao Mi ‎(2)
Thao Mup ‎(2)
Thao Pheng ‎(2)
Thao Sing ‎(9)
Thao Sèt ‎(1)
Thao Thay ‎(2)
Unknown ‎(10)
unknown ‎(43)
Y hiang ‎(1)
Y Kam ‎(1)
Yông Hong ‎(2)
Yông Thong ‎(1)
คำ ‎(4)
ปาน ‎(8)
ภู ‎(8)
ศร ‎(10)
โจ้ม ‎(6)