OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Filters

hide/display content

Currently Used Filters

Remove
filtered Discourse type: Dialogue
Remove
filtered Archive: COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Remove
filtered Contributor: Ferlus, Michel
Remove
filtered Browse: Contributor
Narrow Results By:
28
Tho
view more...
159
Tai
view more...
45
Laos
view more...
255
Sound
31
Text
196
French
view more...
view more...
hide/display content

Contributor

Currently Browsing Contributor
view more...
196
French
view more...
view more...

Main Content

sorting alphabetically
Contributor*RSS
Sort: 
 
Ba Chén ‎(1)
Ban ‎(8)
Cao Mành ‎(3)
Cao Ên ‎(3)
Cao, En ‎(3)
Cao, Manh ‎(3)
Cha Khoun ‎(1)
Chôm ‎(6)
Ferlus, Michel ‎(all 286)
Ho, Canh ‎(3)
Ho, Ngoai ‎(3)
Hồ Cảnh ‎(3)
Hồ Ngoại ‎(3)
Khaeu ‎(1)
Kham Hou ‎(1)
Khăm ‎(4)
Khăm pai ‎(4)
Khăm sa mon ‎(4)
Khăm Đi ‎(6)
Lang, Văn O ‎(42)
May On ‎(4)
Mme Sǎ ‎(3)
Mr Pheng ‎(1)
Nou Thieng ‎(1)
Pho Thao Bao ‎(1)
Phu ‎(8)
Sao Kong ‎(1)
Say ‎(1)
Sy ‎(1)
Són ‎(10)
Thao Sèt ‎(1)
Thit Say ‎(1)
Thit Tao ‎(1)
Unknown ‎(22)
unknown ‎(4)
VNU ‎(6)
Ông Pheng ‎(1)
ʔaeʔ Cha ‎(6)
ʔaeʔ Chue ‎(6)
คำ ‎(4)
คำดี ‎(6)
ปาน ‎(8)
ภู ‎(8)
ศร ‎(10)
โจ้ม ‎(6)
ไมอร ‎(4)