OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Filters

hide/display content

Currently Used Filters

Remove
filtered License: CC by-nc-sa
Remove
filtered Browse: Other language
Narrow Results By:
418
Narua
177
Khmu
124
Tai Do
view more...
224
Tai
view more...
1532
Asia
147
Europe
view more...
290
China
247
Laos
view more...
view more...
view more...
1136
Sound
727
Text
view more...
636
French
418
Narua
177
Khmu
view more...
view more...
view more...
view more...
view more...
hide/display content

Other language

Currently Browsing Other language
view more...
392
Na
177
Khmu
124
Tai Yo
view more...
view more...

Main Content

sorting alphabetically
Other language*RSS
Sort: 
 
Abzakh ‎(6)
Achhame ‎(8)
Aheu ‎(6)
Ajië ‎(1)
Anglais ‎(145)
Ao ‎(2)
Arem ‎(9)
Breton ‎(7)
Bru ‎(4)
Burmese ‎(6)
Bwatoo ‎(4)
Cemuhî ‎(9)
Central Khmer ‎(61)
Chang Naga ‎(1)
Chinese ‎(10)
Chinois ‎(5)
Chong Heup ‎(6)
Chong Lo ‎(10)
Chong Tratt ‎(2)
Cuối Chăm ‎(22)
Cèmuhî ‎(57)
Deusa ‎(2)
Dotyal ‎(4)
English ‎(16)
Espagnol ‎(1)
Fagauvea ‎(13)
Français ‎(343)
French ‎(292)
Haméa ‎(3)
Hanoi dialect ‎(16)
Iaai ‎(5)
Inuktitut ‎(3)
Japhug ‎(10)
Kabyle ‎(16)
Kha Phong ‎(4)
Khaling ‎(8)
Khmu ‎(177)
Kháng ‎(8)
Khün ‎(2)
Koyi Rai ‎(7)
Krom Khmer ‎(1)
Ksing Mun ‎(2)
Kuy ‎(1)
Kwênyii ‎(1)
Lao ‎(18)
Laos ‎(41)
Laven ‎(1)
Lazé ‎(26)
Lyha ‎(4)
Malang ‎(4)
Maleng Brô ‎(8)
Malieng ‎(3)
Maore ‎(2)
Mon ‎(6)
Mongsen ‎(2)
Mukli ‎(5)
Mường ‎(28)
Mảng ‎(2)
Na ‎(6)
Naxi ‎(71)
Ndyuka ‎(1)
Nemi ‎(15)
Ngazidja ‎(1)
Nguồn ‎(22)
Northern Pumi ‎(10)
Numèè ‎(8)
Nyaheun ‎(15)
Nêlêmwa ‎(14)
Occitan ‎(5)
Ong ‎(1)
Paicî ‎(24)
Pakatan ‎(4)
Palaong ‎(6)
Pear ‎(31)
Phong ‎(5)
Phunoi ‎(36)
Picard ‎(8)
Pije ‎(1)
Pumi ‎(10)
Rmet ‎(2)
Romani ‎(5)
Rục ‎(3)
Saek ‎(3)
Salang ‎(6)
Salar ‎(14)
Samre ‎(1)
Sách ‎(6)
Tai Deng ‎(19)
Tai Don ‎(54)
Tai Paw ‎(19)
Tai Yo ‎(124)
Tampuan ‎(2)
Tay Khang ‎(1)
Thavung ‎(2)
Thulung Rai ‎(25)
Thổ ‎(6)
Toum ‎(4)
Turkish ‎(6)
Tày Poọng ‎(8)
Ubykh ‎(17)
Vietnamese ‎(318)
Vietnamien ‎(108)
Volow ‎(1)
Wallisien ‎(19)
Xârâcùù ‎(6)
Xârâgurè ‎(9)
Yongning Na ‎(100)
Yuanga ‎(3)
Yucuna ‎(21)
中文 ‎(3)