OLAC Language Resource Catalog

Navigation Aids

OLAC Language Resource Catalog
Search for language resources
 

Filters

hide/display content

Currently Used Filters

Remove
filtered License: CC by-nc-sa
Remove
filtered Browse: Other language
Narrow Results By:
313
Narua
177
Khmu
124
Tai Do
view more...
224
Tai
view more...
1323
Asia
143
Europe
view more...
281
China
245
Laos
225
France
view more...
view more...
view more...
990
Sound
657
Text
view more...
614
French
313
Narua
177
Khmu
view more...
view more...
view more...
view more...
view more...
hide/display content

Other language

Currently Browsing Other language
view more...
287
Na
177
Khmu
124
Tai Yo
view more...
view more...

Main Content

sorting alphabetically
Other language*RSS
Sort: 
 
Achhame ‎(8)
Aheu ‎(6)
Ajië ‎(1)
Anglais ‎(145)
Ao ‎(2)
Arem ‎(9)
Breton ‎(7)
Bru ‎(2)
Burmese ‎(6)
Bwatoo ‎(4)
Cao Lao Hạ ‎(2)
Cemuhî ‎(9)
Central Khmer ‎(61)
Chang Naga ‎(1)
Chinese ‎(10)
Chinois ‎(5)
Chong Heup ‎(6)
Chong Lo ‎(10)
Chong Tratt ‎(2)
Cuối Chăm ‎(22)
Cèmuhî ‎(57)
Deusa ‎(2)
Dotyal ‎(4)
English ‎(16)
Espagnol ‎(1)
Fagauvea ‎(13)
Français ‎(345)
French ‎(268)
Haméa ‎(3)
Iaai ‎(5)
Japhug ‎(10)
Kabyle ‎(16)
Kha Phong ‎(4)
Khaling ‎(8)
Khmu ‎(177)
Kháng ‎(8)
Khün ‎(2)
Koyi Rai ‎(7)
Krom Khmer ‎(1)
Ksing Mun ‎(2)
Kuy ‎(1)
Kwênyii ‎(1)
Lao ‎(14)
Laos ‎(28)
Laven ‎(1)
Lazé ‎(26)
Malang ‎(4)
Maleng Brô ‎(8)
Malieng ‎(3)
Maore ‎(2)
Mon ‎(6)
Mongsen ‎(2)
Mukli ‎(5)
Mường ‎(28)
Mảng ‎(2)
Na ‎(6)
Naxi ‎(71)
Ndyuka ‎(1)
Nemi ‎(15)
Ngazidja ‎(1)
Nguồn ‎(22)
Northern Pumi ‎(10)
Numèè ‎(8)
Nyaheun ‎(15)
Nêlêmwa ‎(14)
Occitan ‎(5)
Ong ‎(1)
Paicî ‎(24)
Pakatan ‎(4)
Palaong ‎(6)
Pear ‎(31)
Phong Nha ‎(44)
Phunoi ‎(25)
Picard ‎(8)
Pije ‎(1)
Pumi ‎(10)
Romani ‎(5)
Rục ‎(3)
Saek ‎(3)
Salang ‎(6)
Samre ‎(1)
Sách ‎(6)
Tai Deng ‎(19)
Tai Don ‎(54)
Tai Paw ‎(19)
Tai Yo ‎(124)
Tampuan ‎(2)
Tay Khang ‎(1)
Thavung ‎(2)
Thulung Rai ‎(9)
Thổ ‎(6)
Ubykh ‎(17)
Vietnamese ‎(310)
Vietnamien ‎(108)
Volow ‎(1)
Wallisien ‎(19)
Xârâcùù ‎(6)
Xârâgurè ‎(9)
Yuanga ‎(3)
Yucuna ‎(21)
中文 ‎(3)